Výbor

Výbor SDH Sobíňov má 11 členů a  byl zvolen 24. 1. 2015

ve složení:

  Jméno a Příjmení Funkce
Karel Štejnar starosta, hlavní strojník
Pavel Vachuška náměstek starosty
František Novotný jednatel, technik
Jana Hochmanová hospodářka
Ludvík Kudláček velitel
Lukáš Staněk zástupce velitele
Magda Halamová velitelka žen
Lucie Štejnarová vedoucí mládeže
Filip Ondráček preventista
Jana Kudláčková člen
Tomáš Dočekal člen