Výroční členská schůze schůze 30. 1. 2010

31.01.2010 21:59

V sobotu 30. ledna se konala v místním kulturním domě výroční schůze našeho sboru.Starosta Karel Štejnar schůzi zahájil a přečtl zprávu o činnosti sboru. Ludvík Kudláček nás seznámil s činností zásahové jednotky, pak následovala zpráva z činnosti mužů, kterou přečetl Lukáš Staněk, Jana Hochmanová nás seznámila s hospodařením v loňském roce. Pak už přišla řada na Radku Bílkovou. Ta přečetla zprávu žen a Lucie Štejnarová zprávu dětí.

Součástí valné hromady byly i volby do výboru. Za účasti volební komise (ve složení: předsedkyně- Jana Kudláčková, členové- Martina Stará a Štefan Job) si členové sboru zvolili nový výbor (Jeho složení najdete v sekci SDH Sobíňov – Výbor). Následovalo předání ocenění, kdy:

 

medajli za 10 let u sboru obdrželi:

Petr Dobrý, Jaroslav Dobrý, Magda Halamová, Monika Halamová, Lucie Štejnarová, Ondřej Ulč,Jana Kudláčková ml.,Renata Krupičková ml., Martina Krupičková, David Vrána, Aleš Pešek, Jan Machovec, Veronika Marešová, Ondra Mládek.

Za 20 let u sboru:

Ludvík Kudláček.

 

Hned po předání se rozběhla diskuze a následovala série scének, kterou si připravili naši nejmenší hasiči.

  Po skončení valné hromady následovala zábava za doprovodu kapely.

 

 

Fotky dodám, co nejdřív to půjde.